Koszyk

┼ü─ůcznie 0 sztuki,

kwota 0.00 zł

Minimalne zam├│wienie na stronie 50.00 z┼é. Ilo┼Ť─ç zam├│wienia powinna by─ç powy┼╝ej 50 z┼é.

Krak├│w - pierogi jak u babci ­čąč przeczytaj nasz regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Farutex sp. z o. o. wprowadza do stosowania, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), [zwanej dalej: ,,U┼ÜDE”] niniejszy regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, [zwany dalej: ,,Regulaminem”].
 2. Regulamin okre┼Ťla w szczególno┼Ťci:
  • rodzaj, zakres oraz warunki us┼éugi ┼Ťwiadczonej przez Us┼éugodawc─Ö;
  • warunki zawierania i rozwi─ůzywania umów o ┼Ťwiadczenie us┼éug przez Us┼éugodawc─Ö, w szczególno┼Ťci umów sprzeda┼╝y zawieranych na odleg┼éo┼Ť─ç, tj. sprzeda┼╝y prowadzonej przez Farutex sp.z o. o., a tak┼╝e zasady korzystania z internetowego Sklepu Detalicznego e-farutex.pl, [zwanego dalej:,,Sklepem”], znajduj─ůcego si─Ö pod adresem (https://sklep.warszawa.efarutex.pl), oraz prawa i obowi─ůzki Klientów i Us┼éugodawcy w zakresie zawieranych umów sprzeda┼╝y;
  • tryb post─Öpowania reklamacyjnego;
  • polityk─Ö plików cookies;
  • warunki korzystania z Newsletter’a.
 3. Us┼éugodawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 U┼ÜDE, i┼╝ funkcja i cel oprogramowania lub danych nieb─Öd─ůcych sk┼éadnikiem tre┼Ťci Us┼éugi, wprowadzanych przez Us┼éugodawc─Ö do systemu teleinformatycznego, którym pos┼éuguje si─Ö Klient, okre┼Ťlone zosta┼éy w Regulaminu.
 4. Zgodnie z U┼ÜDE, Us┼éugodawca podaje, ┼╝e w┼éa┼Ťcicielem Sklepu jest Farutex sp. z o. o. z siedzib─ů w Szczecinie, przy ulicy Jesiennej 4, 70-807 Szczecin. Farutex sp. z o. o., zosta┼éa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S─ůdowym przez S─ůd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydzia┼é Gospodarczy pod numerem KRS 0000071620, posiada NIP 5921987110, REGON 192622669. Korzystanie z Sklepu jest jednoznaczne z akceptacj─ů zasad zawartych w Regulaminie. Adres Sklepu i dane kontaktowe to, adres internetowy: (https://sklep.warszawa.efarutex.pl), e-mail: (sklep.warszawa@farutex.pl), telefon: +48 91 460 20 20, adres korespondencyjny: Farutex sp. z o. o., ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin.
 5. Korzystanie przez Klienta z Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Ka┼╝dy Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç odczytu oraz ┼Ťci─ůgni─Öcia tre┼Ťci Regulaminu na swoje urz─ůdzenie oraz dokonania jego wydruku. Tre┼Ť─ç Regulaminu jest udost─Öpniona pod adresem: (https://sklep.warszawa.efarutex.pl/Regulamin-cterms-pol-773.html).

Definicje

U┼╝yte w Regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:

 1. Us┼éugodawca – Farutex sp. z o. o., z siedzib─ů w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydzia┼é Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071620 posiadaj─ůc─ů Regon: 192622669, NIP: 5921987110.
 2. Klient – oznacza Przedsi─Öbiorc─Ö lub Konsumenta, który po dokonaniu rejestracji i za┼éo┼╝eniu Konta, korzysta ze Sklepu, za po┼Ťrednictwem sieci Internet w celu nabywania Towarów oferowanych przez Us┼éugodawc─Ö.
 3. Przedsi─Öbiorca – oznacza osob─Ö fizyczn─ů, osob─Ö prawn─ů lub jednostk─Ö organizacyjn─ů, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, prowadz─ůc─ů we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů. Przedsi─Öbiorcami s─ů tak┼╝e wspólnicy spó┼éki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
 4. Konsument – oznacza osob─Ö fizyczn─ů, dokonuj─ůc─ů z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
 5. Sklep – serwis zamówie┼ä internetowych, dzia┼éaj─ůcy pod adresem (https://sklep.warszawa.efarutex.pl), umo┼╝liwiaj─ůcy, posiadaj─ůcym Konto i zalogowanym Klientom, sk┼éadanie zamówie┼ä za po┼Ťrednictwem strony internetowej, na Towary umieszczone przez Us┼éugodawc─Ö w tym systemie, w celu ich zakupu. Sklep przeznaczony jest wy┼é─ůcznie dla Klientów.
 6. Konto – oznacza indywidualne dla ka┼╝dego Klienta miejsce w Sklepie, uruchomione na jego rzecz przez Us┼éugodawc─Ö, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie, umo┼╝liwiaj─ůce Klientowi korzystanie ze Sklepu.
 7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane samodzielnie przez Klienta, sk┼éadaj─ůce si─Ö z ci─ůgu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Has┼éem, do zalogowania si─Ö do Konta Klienta w Sklepie oraz do sk┼éadania Oferty zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 8. Has┼éo – oznacza ci─ůg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dost─Öpu do Konta Klienta w Sklepie. Has┼éo ustala Klient podczas pierwszego logowania do Sklepu. Has┼éo zgodnie z wymogami formalnymi powinno sk┼éada─ç si─Ö z minimum 6 znaków.
 9. Rejestracja – oznacza dobrowolne podanie przez Klienta danych, w tym danych osobowych, polegaj─ůce na wype┼énieniu formularza dost─Öpnego na ┼éamach Sklepu w celu za┼éo┼╝enia Konta i korzystania ze wszystkich funkcjonalno┼Ťci Sklepu, oznaczaj─ůca równie┼╝ akceptacj─Ö przez Klienta postanowie┼ä Regulaminu oraz zapoznanie si─Ö z aktami zawartymi w ,,Polityce Prywatno┼Ťci (RODO)”. Rejestracji Konta dokonuje samodzielnie Klient.
 10. Us┼éuga – us┼éuga, polegaj─ůca na zapewnieniu przez Us┼éugodawc─Ö dost─Öpu Klienta do informacji o oferowanych Towarach, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů zawarcia z Klientem umowy sprzeda┼╝y, co nast─Öpuje z chwil─ů z┼éo┼╝enia zamówienia oraz dostawy zamówionych Towarów na adres podany przez Klienta.
 11. Informacja handlowa – ka┼╝da informacja przeznaczona bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio do promowania towarów, us┼éug lub wizerunku Us┼éugodawcy, z wy┼é─ůczeniem informacji umo┼╝liwiaj─ůcej porozumiewanie si─Ö za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej z okre┼Ťlon─ů osob─ů oraz informacji o towarach i us┼éugach nies┼éu┼╝─ůcej osi─ůgni─Öciu efektu handlowego po┼╝─ůdanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególno┼Ťci bez wynagrodzenia lub innych korzy┼Ťci od producentów, sprzedawców i ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi.
 12. Cena – rozumie si─Ö przez to jednostkow─ů cen─Ö brutto, za jak─ů sprzedawany jest Towar, wyra┼╝on─ů w z┼éotych polskich, zawieraj─ůc─ů podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 13. Op┼éata uzupe┼éniaj─ůca – op┼éata, wskazana przez Us┼éugodawc─Ö w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y, wynikaj─ůca z rozbie┼╝no┼Ťci mi─Ödzy wag─ů rzeczywist─ů Towaru a wag─ů wskazan─ů w Zamówieniu, w kwocie odpowiadaj─ůcej iloczynowi Ceny (jednostkowej) za 1 kg Towaru oraz rzeczywistej wagi dostarczonych Klientowi Towarów. Wykaz dopuszczalnych procentowych poziomów ró┼╝nic w wadze poszczególnych kategorii Towarów stanowi Za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu.
 14. Cena ko┼äcowa – ┼é─ůczna cena brutto, któr─ů Klient zobowi─ůzany jest zap┼éaci─ç za zamówione i dostarczone mu Towary w ramach realizacji danego Zamówienia, nie uwzgl─Ödniaj─ůca op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej.
 15. Dostawa – oznacza czynno┼Ť─ç faktyczn─ů polegaj─ůc─ů na dostarczeniu Klientowi przez Us┼éugodawc─Ö Towaru okre┼Ťlonego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 16. Towar lub Towary – rzecz lub rzeczy ruchome, stanowi─ůce w┼éasno┼Ť─ç Us┼éugodawcy, które mog─ů stanowi─ç lub stanowi─ů przedmiot umowy sprzeda┼╝y zawartej pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Klientem, po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 17. Pliki Cookies – s─ů to krótkie pliki tekstowe stanowi─ůce dane informatyczne, s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania zawarto┼Ťci Sklepu i prawid┼éowego korzystania ze Sklepu, wysy┼éane przez Sklep izapisywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) U┼╝ytkownika.
 18. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsy┼éany do Klientów za pomoc─ů poczty elektronicznej, po wcze┼Ťniejszym wyra┼╝eniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji
  handlowych.
 19. Regulamin – niniejszy Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů;
 20. Umowa sprzeda┼╝y – oznacza umow─Ö sprzeda┼╝y zawart─ů pomi─Ödzy Klientem a Us┼éugodawc─ů, drog─ů elektroniczn─ů na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie, przedmiotem której jest Towar wskazany w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 21. Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç – umowa sprzeda┼╝y w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), tj. umowa zawarta mi─Ödzy Klientem, b─Öd─ůcym Konsumentem a Us┼éugodawc─ů, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleg┼éo┼Ť─ç (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecno┼Ťci stron, z wy┼é─ůcznym wykorzystaniem jednego lub wi─Ökszej liczby ┼Ťrodków porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, do chwili zawarcia umowy
  w┼é─ůcznie.
 22. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzeda┼╝y wys┼éana przez Klienta do Us┼éugodawcy w celu zawarcia umowy sprzeda┼╝y, której przedmiotem s─ů Towary w niej wskazane wraz z cen─ů, za któr─ů Klient chcia┼éby naby─ç Towary.
 23. Potwierdzenie wp┼éyni─Öcia Zamówienia – wys┼éana Klientowi, drog─ů mailow─ů, informacja Us┼éugodawcy, potwierdzaj─ůca z┼éo┼╝enie przez Klienta Zamówienia.
 24. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda┼╝y – wys┼éane Klientowi, drog─ů mailow─ů, o┼Ťwiadczenie woli Us┼éugodawcy skutkuj─ůce zawarciem umowy sprzeda┼╝y Towaru w nim wymienionego, zamówionego wcze┼Ťniej przez Klienta w Sklepie, informuj─ůce równie┼╝ o ostatecznym terminie oraz przedziale godzinowym dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów.
 25. Punkt odbioru Dostawy – miejsce, do którego Us┼éugodawca dostarcza zamówiony przez Klienta Towar, wskazane przez Klienta lub jego pracowników, w tym przez osob─Ö dokonuj─ůc─ů Zamówienia, znajduj─ůce si─Ö w obszarze realizacji Zamówie┼ä.
 26. Obszar realizacji Zamówie┼ä – obszar obejmuj─ůcy swoim zasi─Ögiem Gmin─Ö Miasto Warszawa.
 27. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operacj─Ö lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tak─ů jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesy┼éanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie,
  dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Sklep

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne i wymaga od Klienta posiadania konta poczty elektronicznej e-mail oraz dost─Öpu do Internetu.
 2. Ka┼╝dy Klient, zamierzaj─ůcy korzysta─ç ze Sklepu, powinien przed przyst─ůpieniem do u┼╝ytkowania Sklepu zapozna─ç si─Ö z postanowieniami Regulaminu oraz aktów zawartych w ,,Polityce Prywatno┼Ťci (RODO)”, a tak┼╝e zobowi─ůzany jest zaakceptowa─ç tre┼Ť─ç Regulaminu, zaznaczaj─ůc odpowiednie pole (check-box).
 3. Sk┼éadanie Zamówie┼ä przez Klienta ze Sklepu jest dost─Öpne wy┼é─ůcznie za po┼Ťrednictwem KontaKlienta. Zaniechanie przez Klienta za┼éo┼╝enia Konta powoduje, ┼╝e mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie korzystanie zniektórych funkcjonalno┼Ťci Sklepu, w tym zapoznanie si─Ö z ofert─ů Us┼éugodawcy.
 4. Sklep jest udost─Öpniany przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem sieci Internet przez stron─Öinternetow─ů Sklepu, jako zasób Systemu informatycznego Farutex.
 5. Minimalne wymagania techniczne dotycz─ůce korzystania ze Sklepu s─ů nast─Öpuj─ůce:
  • po┼é─ůczenie z sieci─ů Internet;
  • Google Chrome w wersjach wy┼╝szych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wy┼╝szych od 30, Microsoft Edge w wersji 12 i wy┼╝szych, Opera w wersjach wy┼╝szych od 30, Safari w wersjach wy┼╝szych od 7; c. w┼é─ůczona obs┼éuga Cookies i Java Script.
 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprz─Ötu lub oprogramowania, które nie spe┼énia wymogów technicznych okre┼Ťlonych powy┼╝ej, Us┼éugodawca nie gwarantuje prawid┼éowo┼Ťci funkcjonowania Sklepu oraz mo┼╝liwo┼Ťci w┼éa┼Ťciwego korzystanie z Us┼éug oraz zastrzega, ┼╝e mo┼╝e to mie─ç negatywny wp┼éyw na jako┼Ť─ç tych Us┼éug.
 7. Klient, w ramach korzystania z Sklepu mo┼╝e, na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, udost─Öpni─ç swoje Konto, Login oraz Has┼éo osobom trzecim, a w przypadku Klienta, b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů - swoim pracownikom, wspó┼épracownikom oraz innym osobom. Klient, udost─Öpniaj─ůc swoje Konto, Login oraz Has┼éo, wyra┼╝a tym zgod─Ö na z┼éo┼╝enie u Us┼éugodawcy, za po┼Ťrednictwem Sklepu, Zamówienia na Towar lub Towary oferowane przez Us┼éugodawc─Ö i upowa┼╝nia osoby, wskazane w
  zdaniu pierwszym, do zawarcia, w imieniu i na rachunek Klienta, Umowy sprzeda┼╝y z Us┼éugodawc─ů. Z┼éo┼╝enie Zamówienia oraz odebranie zamówionego Towaru, dostarczonego przez Us┼éugodawc─Ö i potwierdzonego podpisem na Potwierdzeniu odbioru Dostawy lub fakturze lub dokumencie WZ, stanowi potwierdzenie, ┼╝e Umow─Ö sprzeda┼╝y zawar┼é Klient lub osoba przez niego upowa┼╝niona i uprawniona do dzia┼éania w jego imieniu.
 8. Ka┼╝dy Klient ma prawo, w ka┼╝dym czasie, zrezygnowa─ç z korzystania z Us┼éugi. Kwestie rezygnacji ze ┼Ťwiadczonej przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugi oraz usuni─Öcia Konta Klienta zosta┼éy uregulowane w lit. f Regulaminu.

REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta w Sklepie, Klient wype┼énia formularz rejestracyjny, dost─Öpny na stronie g┼éównej Sklepu: (Rejestracja).
 2.  Rejestracja w Sklepie jest dla wszystkich Klientów nieodp┼éatna i nie stanowi zobowi─ůzania do korzystania z Us┼éugi Us┼éugodawcy oraz zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
 3.  Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga podania przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych:
  • imi─Ö i nazwisko Klienta,
  • adres e-mail oraz numer telefonu za po┼Ťrednictwem, których Us┼éugodawca mo┼╝e si─Ö z nim skontaktowa─ç,
  • adres dostawy Towarów.
 4. Klient, b─Öd─ůcy przedsi─Öbiorc─ů, podaje ponadto:
  • oznaczenie jego firmy ze wskazaniem formy organizacyjno-prawnej,

  • siedzib─Ö przedsi─Öbiorcy lub adres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci, adres lub adresy, pod którymi Klient prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů,

  • dane niezb─Ödne do wystawienia Klientowi dokumentu ksi─Ögowego (faktury VAT, rachunku), w tym nr NIP-u, je┼Ťli Klient jest podatnikiem podatku VAT,

 5. Po dokonaniu rejestracji przez Klienta, Us┼éugodawca wysy┼éa Klientowi, na adres mailowy podany w procesie rejestracji, wiadomo┼Ť─ç potwierdzaj─ůc─ů pomy┼Ťlne za┼éo┼╝enie Konta.
 6. Klient zobowi─ůzany jest do┼éo┼╝y─ç wszelkich stara┼ä w celu zachowania poufno┼Ťci i nieudost─Öpniania osobom trzecim Has┼éa, z zastrze┼╝eniem § 3 lit. a pkt 7 Regulaminu. W razie zaistnienia okoliczno┼Ťci wskazuj─ůcych na podejrzenie, i┼╝ Has┼éo znalaz┼éo si─Ö w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma
  obowi─ůzek niezw┼éocznego zmienienia aktualnego Has┼éa. Us┼éugodawca stworzy i b─Ödzie wdra┼╝a─ç zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem tre┼Ťci zawartych na stronie internetowej Sklepu. W
  przypadku zastosowania przez Us┼éugodawc─Ö powy┼╝szych zabezpiecze┼ä, Klienci zobowi─ůzuj─ů si─Ö powstrzyma─ç od jakichkolwiek dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do usuni─Öcia lub obej┼Ťcia takich zabezpiecze┼ä lub rozwi─ůza┼ä.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDA┼╗Y

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu maj─ů charakter informacyjny i nie stanowi─ů oferty Us┼éugodawcy w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz stanowi─ů wy┼é─ůcznie zaproszenie do sk┼éadania ofert. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie wszystkie Towary uj─Öte w Sklepie mog─ů by─ç dost─Öpne u Us┼éugodawcy. W celu zawarcia umowy sprzeda┼╝y Klient przesy┼éa Us┼éugodawcy, w ramach Sklepu, swoje Zamówienie.

 2. Klient mo┼╝e wysy┼éa─ç Zamówienie w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzie┼Ťcia cztery) godziny na dob─Ö za po┼Ťrednictwem strony internetowej Sklepu. Klient b─Ödzie otrzymywa┼é informacje zwi─ůzane z Zamówieniem na adresy mailowe podane w procesie rejestracji Konta.

 3. Po zalogowaniu w Sklepie, Klient przygotowuje swoje Zamówienie, wybieraj─ůc rodzaj Towaru, którym jest zainteresowany, okre┼Ťlaj─ůc jednocze┼Ťnie jego ilo┼Ť─ç, a nast─Öpnie przez naci┼Ťni─Öcie przycisku ”Do koszyka” dokonuje wyboru Towaru, który chce kupi─ç i przenosi wybrany Towar do tzw. „KOSZYKA”.

 4.  Klikaj─ůc ikon─Ö “Koszyka” Klient zostaje przeniesiony na stron─Ö koszyka, która zawiera list─Ö i ilo┼Ťci produktów dodanych wcze┼Ťniej do koszyka wraz z ich cenami, informacje o sposobie p┼éatno┼Ťci, opcjonalnie pole dodania uwag do zamówienia (max. 250 znaków) oraz podsumowanie z Cen─ů ko┼äcow─ů Towarów znajduj─ůcych si─Ö w Koszyku.

 5.  Wys┼éanie Zamówienia do Us┼éugodawcy na sprzeda┼╝ Towaru znajduj─ůcego si─Ö w Koszyku nast─Öpuje przez klikni─Öcie przycisku „Potwierd┼║ zamówienie”.

 6.  Po z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia, na stronie Sklepu, pojawi si─Ö numer Zamówienia. W tym samym czasie na adres mailowy Klienta wys┼éana zostanie wiadomo┼Ť─ç e-mail, zatytu┼éowana “Potwierdzenie wp┼éyni─Öcia Zamówienia numer”, potwierdzaj─ůca rozpocz─Öcie procedury weryfikacji wys┼éanego Zamówienia w systemie magazynowym Us┼éugodawcy.

 7.  Wiadomo┼Ť─ç e-mailowa z potwierdzeniem rozpocz─Öcia procedury weryfikacji zamówienia online, o której mowa w ust. 6, stanowi o z┼éo┼╝eniu Us┼éugodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzeda┼╝y Towarów w niej wskazanych.

 8.  Na podstawie z┼éo┼╝onej Us┼éugodawcy oferty, Us┼éugodawca rozpoczyna weryfikacj─Ö dost─Öpno┼Ťci Towaru w niej wymienionego. Realizacja z┼éo┼╝onego Zamówienia uzale┼╝niona jest od lokalizacji Punktu odbioru Dostawy w obr─Öbie ustalonego przez Us┼éugodawc─Ö Obszaru realizacji Zamówienia, okre┼Ťlonym szczegó┼éowo w Za┼é─ůczniku nr 1 do Regulaminu.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie prezentowane s─ů Ceny Towarów, podawane s─ů one w z┼éotych polskich.
 2. Cen─ů wi─ů┼╝─ůc─ů strony Umowy sprzeda┼╝y jest Cena na dany Towar, wskazana w chwili wys┼éania przez Klienta Zamówienia, z zastrze┼╝eniem tre┼Ťci punktu 3 niniejszego paragrafu.
 3.  W przypadku wskazania przez Klienta w Zamówieniu tzw. Towarów „wa┼╝onych”, których rzeczywista waga mo┼╝e ró┼╝ni─ç si─Ö od wagi wskazanej w Zamówieniu, strony Umowy sprzeda┼╝y wi─ů┼╝e
  Cena ko┼äcowa, wskazana przez Us┼éugodawc─Ö w Potwierdzeniu wp┼éyni─Öcia Zamówienia, mog─ůca by─ç powi─Ökszona o op┼éat─Ö uzupe┼éniaj─ůc─ů, w rozumieniu § 2 pkt 13 Regulaminu.
 4. Dane o Cenach Towarów znajduj─ůcych si─Ö w Sklepie oraz ich dost─Öpno┼Ťci w ramach tego Sklepu, przeznaczone s─ů wy┼é─ůcznie dla celów zwi─ůzanych z zakupem. Klient nie mo┼╝e przekazywa─ç osobom trzecim tych danych, jak równie┼╝ nie mo┼╝e ich wykorzystywa─ç do innych celów, ni┼╝ zwi─ůzane z zakupem od Us┼éugodawcy. W przypadku naruszenia powy┼╝szego zakazu, Us┼éugodawca mo┼╝e zablokowa─ç Klientowi dost─Öp do Sklepu.
 5. Klient dokonuje p┼éatno┼Ťci za z┼éo┼╝one Zamówienie wy┼é─ůcznie w formie przedp┼éaty, w formie przelewu elektronicznego, za po┼Ťrednictwem platformy IAI Pay lub Przelewy24.pl.
 6. Us┼éugodawca mo┼╝e odmówi─ç realizacji zawartej Umowy sprzeda┼╝y w razie posiadania przez Klienta jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych p┼éatno┼Ťci, za wcze┼Ťniej nabyte Towary. W takim przypadku Us┼éugodawca niezw┼éocznie poinformuje Klienta o powodach odmowy realizacji Umowy
  sprzeda┼╝y.

REALIZACJA ZAMÓWIE┼â

 1. Dostarczenie przez Us┼éugodawc─Ö Towarów Klientowi ograniczone jest do Obszaru realizacji Zamówie┼ä, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu.

 2. Ostateczne potwierdzenie terminu oraz przedzia┼éu godzinowego (9:00 -17:00) dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów nast─Öpuje w Potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y, wysy┼éanym do Klienta w formie wiadomo┼Ťci e-mail, lub w Sklepie, przy sk┼éadaniu Zamówienia przez Klienta lub zgodnie z ustalonym przez Us┼éugodawc─Ö harmonogramem dostaw, dost─Öpnym pod adresem: (https://sklep.warszawa.efarutex.pl).

 3. Je┼╝eli Klient, dokonuj─ůc Zamówienia, w tym samym dniu do godziny 14:00, sfinalizuje ca┼éy proces sk┼éadania Zamówienia, w┼é─ůczaj─ůc w to zap┼éat─Ö nale┼╝nej Us┼éugodawcy Ceny ko┼äcowej, Us┼éugodawca zapewnia Klientowi zrealizowanie z┼éo┼╝onego Zamówienia w nast─Öpnym dniu roboczym.

 4. W przypadku zaistnienia rozbie┼╝no┼Ťci mi─Ödzy rzeczywist─ů wag─ů Towarów a wag─ů wskazan─ů w Zamówieniu, Us┼éugodawca informuje Klienta, w drodze kontaktu telefonicznego oraz mailowego, o konieczno┼Ťci uiszczenia op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej, w rozumieniu Regulaminu. W tym celu Us┼éugodawca przekazuje Klientowi w wiadomo┼Ťci e-mail link do strony internetowej, na której znajduje si─Ö informacja dotycz─ůca kwoty op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej oraz na której mo┼╝liwe jest op┼éacenie tej┼╝e op┼éaty, za pomoc─ů przyj─Ötych przez Us┼éugodawc─Ö mechanizmów p┼éatno┼Ťci.

 5.  Uiszczenie op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej powinno nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, w dniu kontaktu Us┼éugodawcy z Klientem, nie pó┼║niej ni┼╝ do godziny 20:00.

 6. Uchybienie terminom, wskazanym w punktach 3 i 5 niniejszego paragrafu, skutkuje odroczeniem realizacji z┼éo┼╝onego Zamówienia na kolejny, najbli┼╝szy dzie┼ä, w którym Us┼éugodawca mo┼╝e dokona─ç Dostawy zamówionych Towarów, zgodnie z ustalonym przez Us┼éugodawc─Ö harmonogramem dostaw.

 7.  Je┼╝eli Klient nie ui┼Ťci Ceny ko┼äcowej oraz op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej, je┼╝eli takowa zosta┼éa wskazana przez Us┼éugodawc─Ö, w terminie 3 dni od dnia z┼éo┼╝enia Zamówienia w Sklepie, Zamówienie zostaje anulowane.

 8.  Zap┼éacenie Ceny ko┼äcowej oraz op┼éaty uzupe┼éniaj─ůcej w terminie, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu, skutkuje wyznaczeniem nowego terminu planowanej Dostawy, zgodnie z ustalonym przez Us┼éugodawc─Ö harmonogramem dostaw.

 9. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu uchybienia terminowi, o którym mowa w punkcie 7 niniejszego Regulaminu, Us┼éugodawcy przys┼éuguje wynagrodzenie z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci, jakie Us┼éugodawca uzyska┼éby, gdyby z┼éo┼╝one Zamówienie dosz┼éoby do skutku. Wspomniane wynagrodzenie z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci stanowi 20% Ceny ko┼äcowej Zamówienia.

 10.  Dostarczenie Towarów odbywa si─Ö transportem w┼éasnym Us┼éugodawcy Koszty dostawy zgodne z ustalonym przez Us┼éugodawc─Ö harmonogramem dostaw, pokrywa Us┼éugodawca.

 11.  Klient ma obowi─ůzek sprawdzi─ç niezw┼éocznie po odebraniu Towaru, czy nie posiada on uszkodze┼ä mechanicznych powsta┼éych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzeda┼╝y zarówno co do jego rodzaju, jako┼Ťci, jak i ilo┼Ťci. Uznaje si─Ö, ┼╝e odbiór Towarów przez pracowników lub wspó┼épracowników Klienta, b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů, jest odbiorem dokonanym przez Klienta.

 12. Klient lub osoba odbieraj─ůca Towar w imieniu Klienta ma obowi─ůzek w┼éasnor─Öcznym podpisem pokwitowa─ç pracownikowi Us┼éugodawcy odbiór Towaru. Potwierdzenie jest dokonywane, w przypadku Klienta, b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů - na dokumencie sprzeda┼╝y (fakturze VAT) b─ůd┼║ dokumencie dostawy (WZ), a w przypadku Klienta, b─Öd─ůcego konsumentem - na Potwierdzeniu odbioru Zamówienia, przez Klienta lub osob─Ö upowa┼╝nion─ů przez Klienta, która potwierdza podpisem (imieniem i nazwiskiem lub parafk─ů) odbiór dostawy. Przyjmuje si─Ö, ┼╝e ka┼╝da osoba, znajduj─ůca si─Ö w Punkcie odbioru Dostawy, nale┼╝─ůcym do Klienta, b─Öd─ůcego przedsi─Öbiorc─ů lub przez niego prowadzonym, jest osob─ů upowa┼╝nion─ů do odbioru dostarczonego Towaru.

 13. Us┼éugodawca mo┼╝e zamie┼Ťci─ç w Sklepie informacj─Ö o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia.

 14.  W przypadku nieobecno┼Ťci Klienta b─ůd┼║ upowa┼╝nionych przez niego osób w Punkcie odbioru Dostawy, Us┼éugodawca kontaktuje si─Ö telefonicznie z Klientem, ustalaj─ůc nowy termin i przedzia┼é godzinowy Dostawy b─ůd┼║ decyduje o anulowaniu z┼éo┼╝onego przez Klienta Zamówienia.

 15.  Klient, w sytuacji, o której mowa w punkcie 14 niniejszego paragrafu, ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu Dostawy zamówionych Towarów, bez ponoszenia kosztów Dostawy. Kolejne, zg┼éaszane przez Klienta b─ůd┼║ upowa┼╝nione przez niego osoby zmiany terminu Dostawy stanowi─ů dla Us┼éugodawcy podstaw─Ö do anulowania z┼éo┼╝onego Zamówienia.

 16.  W przypadku anulowania Zamówienia, Us┼éugodawca, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamówionych Towarów, zwraca Klientowi otrzyman─ů Cen─Ö ko┼äcow─ů oraz op┼éat─Ö uzupe┼éniaj─ůc─ů, je┼╝eli takowa zosta┼éa zap┼éacona przez Klienta. Zwrot nast─Öpuje w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Klienta.

LIKWIDACJA KONTA KLIENTA

 1. Likwidacja Konta Klienta mo┼╝e nast─ůpi─ç w ka┼╝dym czasie.

 2. Likwidacji Konta Klienta dokonuje Us┼éugodawca, któremu Klient zg┼éosi┼é ┼╝─ůdanie usuni─Öcia Konta, wys┼éane na adres mailowy (e-sklep@farutex.pl) albo w przypadku zaistnienia jednej z okoliczno┼Ťci, szczegó┼éowo okre┼Ťlonej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, w terminie 3 dni od dnia, w którym Us┼éugodawca otrzyma┼é od Klienta ┼╝─ůdanie usuni─Öcia Konta lub od dnia zaistnienia okoliczno┼Ťci wspomnianych powy┼╝ej.

 3. Us┼éugodawca ma prawo zablokowa─ç lub zlikwidowa─ç Konto Klienta w nast─Öpuj─ůcych sytuacjach:

  • naruszenia przez Klienta Regulaminu,
  • podejmowania dzia┼éa┼ä, za po┼Ťrednictwem Sklepu na szkod─Ö innego Klienta lub na szkod─Ö Us┼éugodawcy,
  • podania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie rejestracji konta w Sklepie;
  • co najmniej 3-krotnego niewykonania b─ůd┼║ nienale┼╝ytego wykonanie zobowi─ůza┼ä przez Klienta wynikaj─ůcych z zawartej Umowy lub umowy sprzeda┼╝y zawartej za po┼Ťrednictwem Sklepu uregulowanej w Regulaminie, w szczególno┼Ťci w postaci niezap┼éacenia za zakupione towary,  dzia┼éania na szkod─Ö Us┼éugodawcy,
  • Klient nie korzysta┼é ze swojego Konta przez okres przynajmniej 365 dni,
  • Klient nie zaakceptowa┼é zmian w Regulaminie.
 4. Decyzja odno┼Ťnie zablokowania lub zlikwidowania Konta Klienta zostanie podj─Öta przez Us┼éugodawc─Ö w zale┼╝no┼Ťci od stopnia szkodliwo┼Ťci dzia┼éania Klienta.
 5. Likwidacja Konta nie zwalnia Klienta z wywi─ůzania si─Ö z zobowi─ůza┼ä wzgl─Ödem Us┼éugodawcy, je┼╝eli w dniu likwidacji Konta takie istniej─ů, w szczególno┼Ťci nie oznacza utraty wa┼╝no┼Ťci zobowi─ůza┼ä zaci─ůgni─Ötych przez Klienta wobec Us┼éugodawcy i wywo┼éuje skutek na przysz┼éo┼Ť─ç jedynie w takim zakresie, ┼╝e Klient po likwidacji Konta nie mo┼╝e korzysta─ç z Sklepu.

Reklamacje i odpowiedzialno┼Ť─ç

REKLAMACJE DOSTARCZANYCH TOWARÓW

 1. Klient, przed dokonaniem odbioru Towaru, ma obowi─ůzek sprawdzenia jego stanu w obecno┼Ťci Us┼éugodawcy.

 2.  W przypadku stwierdzenia niezgodno┼Ťci Towaru z umow─ů po jego wydaniu, Klient ma prawo z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö.

 3.  Reklamacje dotycz─ůce dostarczonego Towaru (zarówno co do jako┼Ťci jak i ilo┼Ťci czy zgodno┼Ťci z zamówieniem) Klient obowi─ůzany jest kierowa─ç na adres (sklep.warszawa@farutex.pl) lub tradycyjn─ů drog─ů pocztow─ů, najpó┼║niej w ci─ůgu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamówionych Towarów.

 4.  Prawid┼éowo z┼éo┼╝ona reklamacja dotycz─ůca Us┼éug powinna zawiera─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce dane:

  • oznaczenie Klienta (w tym jego imi─Ö i nazwisko, numer Klienta, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazw─Ö, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upowa┼╝nionej do za┼éatwiania spraw zwi─ůzanych ze z┼éo┼╝on─ů reklamacj─ů);

  • opis problemu b─Öd─ůcego podstaw─ů z┼éo┼╝enia reklamacji.

 5. Us┼éugodawca rozpatrzy zg┼éoszenia reklamacyjne, o których mowa w pkt 3, w terminie 14 dni od chwili zg┼éoszenia reklamacji.

 6. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Us┼éugodawca niezw┼éocznie zawiadomi Klienta sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö pisemnie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zg┼éoszeniu. Ewentualny zwrot pieni─Ödzy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö, nast─ůpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.

 7.  Reklamacje nie posiadaj─ůce danych, o których mowa w pkt 4, nie podlegaj─ů rozpatrzeniu.

INNE PRZYPADKI REKLAMACJI

 1. Klient ma uprawnienie do z┼éo┼╝enia reklamacji równie┼╝ w przypadku, gdy Us┼éugodawca zdecyduje si─Ö zablokowa─ç lub usun─ů─ç Konto Klienta, ze wzgl─Ödu na zaistnienie okoliczno┼Ťci.
 2. Us┼éugodawca zobowi─ůzany jest o podj─Ötej decyzji, powiadomi─ç Klienta niezw┼éocznie, najpó┼║niej w ci─ůgu 3 dni roboczych od dnia zablokowania lub usuni─Öcia Konta.
 3.  Klient, po otrzymaniu informacji od Us┼éugodawcy o zablokowaniu Konta lub o zamiarze jego usuni─Öcia, mo┼╝e w terminie 7 dni, z┼éo┼╝y─ç wyja┼Ťnienia i je┼Ťli oka┼╝─ů si─Ö one uzasadnione Us┼éugodawca mo┼╝e Konto odblokowa─ç i/lub podj─ů─ç decyzj─Ö o jego nieusuwaniu.

ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć US┼üUGODAWCY

Usługodawca w ramach realizowanej Usługi nie odpowiada za:

 1. aktualno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç, lub kompletno┼Ť─ç informacji, jakie zosta┼éy umieszczone w Sklepie, w oparciu o informacje czy materia┼éy dostarczone przez podmioty trzecie (Partnerów Us┼éugodawcy);
 2. niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonywanie Us┼éugi, je┼╝eli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególno┼Ťci operatorów telekomunikacyjnych, dostawców ┼é─ůczy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej), na których dzia┼éania i zaniechania Us┼éugodawca nie ma wp┼éywu; c. niemo┼╝liwo┼Ť─ç lub utrudnienia w korzystaniu z Sklepu, wynikaj─ůce z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Klienta, w szczególno┼Ťci za utrat─Ö przez Klienta Loginu lub Has┼éa do Sklepu lub wej┼Ťcie w ich posiadanie przez osob─Ö trzeci─ů;
 3. przerwy lub zak┼éócenia w dzia┼éaniu Sklepu, je┼Ťli powodem ich wyst─ůpienia jest:
  • planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Us┼éugodawcy; o takich planach Us┼éugodawca umie┼Ťci, z odpowiednim wyprzedzeniem, informacj─Ö w Sklepie,
  • si┼éa wy┼╝sza, dzia┼éania lub zaniechania osób trzecich (dzia┼éania niezale┼╝ne od Us┼éugodawcy); e. szkody spowodowane dzia┼éaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególno┼Ťci za korzystanie przez niego z Sklepu w sposób niezgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

Prawo odst─ůpienia od umowy

 1. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem, z zastrze┼╝eniem ust. 10, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od Umowy sprzeda┼╝y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu okre┼Ťlonego w ust. 1 rozpoczyna si─Ö od dnia dostarczenia przez Us┼éugodawc─Ö zamówionych Towarów w ramach Dostawy.

 3. Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy, sk┼éadaj─ůc Us┼éugodawcy o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy sprzeda┼╝y, które stanowi Za┼é─ůcznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y wystarczy wys┼éanie przez Klienta, b─Öd─ůcego Konsumentem, o┼Ťwiadczenia przed up┼éywem tego terminu. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy sprzeda┼╝y mo┼╝e zosta─ç wys┼éane tradycyjn─ů drog─ů pocztow─ů lub w formie mailowej na adres e-mail Us┼éugodawcy (sklep.warszawa@farutex.pl).

   

 4. W przypadku przes┼éania o┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů, Us┼éugodawca niezw┼éocznie przesy┼éa Klientowi, b─Öd─ůcemu Konsumentem, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy.

 5. W przypadku odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y, Us┼éugodawca zwraca Klientowi, b─Öd─ůcemu Konsumentem niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy sprzeda┼╝y, wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj─ůtkiem dodatkowych kosztów wynikaj─ůcych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów, innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Us┼éugodawc─Ö.

 6. Zwrotu p┼éatno┼Ťci Us┼éugodawca dokonuje przy u┼╝yciu metod p┼éatno┼Ťci, jakie wynikaj─ů z niniejszego Regulaminu.

 7. Us┼éugodawca mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

 8. Klient, b─Öd─ůcy Konsumentem, jest obowi─ůzany niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y, odes┼éa─ç Towar lub Towary, co do których wykona┼é prawo odst─ůpienia, na adres Us┼éugodawcy, podany w niniejszym Regulaminie. Klient ponosi tylko bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Klient, b─Öd─ůcy Konsumentem, odpowiada tylko za zmniejszenie warto┼Ťci Towaru wynikaj─ůce z korzystania z niego w sposób inny, ni┼╝ by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10.  Prawo do odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Klientowi, b─Öd─ůcemu Konsumentem, w odniesieniu do Umowy sprzeda┼╝y:

  • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  •  w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia (np. mro┼╝onki, warzywa, owoce, mi─Öso, sery, nabia┼é); informacja o Towarze szybko psuj─ůcym si─Ö znajduje si─Ö w opisie Towaru.

Newsletter

 1. Z Newsletter’a mo┼╝e skorzysta─ç ka┼╝dy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu si─Ö na swoje Konto, zapisze si─Ö do Newsletter’a na stronie Sklepu (https://sklep.warszawa.efarutex.pl). Zapisanie si─Ö do Newsletter’a wymaga wyra┼╝enia dobrowolnej zgody.
 2.  Newsletter polega na przesy┼éaniu przez Us┼éugodawc─Ö, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomo┼Ťci w formie elektronicznej zawieraj─ůcej informacje o nowych produktach lub us┼éugach Us┼éugodawcy lub jego Partnerów. Newsletter zawiera─ç mo┼╝e zawiera─ç zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowi─ůce marketing bezpo┼Ťredni. Newsletter przesy┼éany jest przez Us┼éugodawc─Ö do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.
 3.  Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie si─Ö z subskrypcji za po┼Ťrednictwem odno┼Ťnika zamieszczonego w ka┼╝dej wiadomo┼Ťci elektronicznej wys┼éanej w ramach Newsletter’a lub za po┼Ťrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

Polityka prywatno┼Ťci i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Us┼éugodawca.
 2.  Przetwarzanie danych osobowych przez Us┼éugodawc─Ö odbywa si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwanego dalej: ,,RODO”] oraz innych przepisów prawa reguluj─ůcych kwestie przetwarzania danych osobowych. Za dane osobowe uznaje si─Ö równie┼╝ dane IP komputera Klienta, za po┼Ťrednictwem którego Klient loguje si─Ö do Sklepu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w zwi─ůzku z za┼éo┼╝eniem Konta Klienta i korzystaniem z Us┼éugi dost─Öpnej po zalogowaniu do Sklepu b─Ödzie realizowane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotycz─ů);
  • art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. w celu niezb─Ödnym do wykonania umowy, której stron─ů jest osoba, której dane dotycz─ů lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy, korzystania przez Klienta ze Sklepu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugi i Umowy, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzeda┼╝y sprecyzowanej w Regulaminie, w celach ksi─Ögowych, przeprowadzenia i obs┼éugi rozlicze┼ä z Klientem oraz w innych celach okre┼Ťlonych w Regulaminie;
  •  art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. w celu niezb─Ödnym do wype┼énienia obowi─ůzków prawnych, w tym podatkowych, ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze;
  •  art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. w celu wynikaj─ůcym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Us┼éugodawc─Ö, w tym w szczególno┼Ťci ewentualnej windykacji pozas─ůdowej niezap┼éaconych na rzecz Us┼éugodawcy nale┼╝no┼Ťci, dochodzenia roszcze┼ä i obrony praw Us┼éugodawcy wobec Klienta na drodze post─Öpowania s─ůdowego i egzekucyjnego.
 4. Dane osobowe Klienta mog─ů by─ç przetwarzane przez Us┼éugodawc─Ö w celu wysy┼éania Klientowi informacji handlowej oraz w celu marketingu bezpo┼Ťredniego na wskazany adres e-mail, o ile wyrazi┼é on na to zgod─Ö, w tym tak┼╝e wysy┼éania mu Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym ka┼╝d─ů zgod─Ö na powy┼╝sze mo┼╝na wyrazi─ç w trakcie zak┼éadania Konta lub w dowolnym pó┼║niejszym okresie. Ka┼╝da zgoda mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dym momencie odwo┼éana. Ponadto, je┼╝eli dane osobowe s─ů
  przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim. Je┼╝eli Klient wniesie taki sprzeciw, dane te w tym celu nie b─Öd─ů ju┼╝ przetwarzane. Dzia┼éania marketingowe nie b─Öd─ů oparte na profilowaniu.

 5.  Dane osobowe przekazane Us┼éugodawcy podawane s─ů mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrze┼╝eniem, ┼╝e niepodanie okre┼Ťlonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w Sklepie uniemo┼╝liwia tak─ů rejestracj─Ö i za┼éo┼╝enie przez Klienta Konta.

 6. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta b─Öd─ů przechowywane przez Us┼éugodawc─Ö przez okres istnienia Konta Klienta, a tak┼╝e okres niezb─Ödny do realizacji Us┼éugi oraz Umowy. Dane niezb─Ödne do zawarcia za po┼Ťrednictwem Sklepu Umowy sprzeda┼╝y czy innej umowy z Us┼éugodawc─ů oraz ich wykonania, przechowywane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny do realizacji umowy, wyegzekwowania ewentualnych niezap┼éaconych nale┼╝no┼Ťci na rzecz Us┼éugodawcy przez Klienta oraz
  przez okres niezb─Ödny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów ksi─Ögowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli w┼éa┼Ťciwych organów pa┼ästwowych nie d┼éu┼╝szy jednak ni┼╝ okres przedawnienia wszelkich zobowi─ůza┼ä wzajemnych Us┼éugodawcy i Klienta oraz zobowi─ůza┼ä podatkowych z tytu┼éu prowadzonej przez Us┼éugodawc─Ö dzia┼éalno┼Ťci. Us┼éugodawca b─Ödzie dokonywa┼é co 6 miesi─Öcy okresowego przegl─ůdu posiadanych danych.

 7. Klient ma prawo w dowolnej chwili wycofa─ç zgod─Ö na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w ka┼╝dym przypadku, gdy podstaw─ů przetwarzania jest zgoda, przy czym wycofanie tej zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 8. Realizacja uprawnie┼ä Klienta, wynikaj─ůcych z ochrony jego danych osobowych, nast─Öpuje w oparciu o przes┼éane Us┼éugodawcy stosownego ┼╝─ůdania, wys┼éanego drog─ů mailow─ů na adres: (iod@bidfood.pl), zawieraj─ůce dane identyfikuj─ůce Klienta oraz zakres ┼╝─ůdania.

 9. Zablokowanie Konta lub usuni─Öcie danych osobowych, na ┼╝─ůdanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacj─ů Klienta z Us┼éugi ┼Ťwiadczonej przez Us┼éugodawc─Ö, co skutkowa─ç b─Ödzie likwidacj─ů Konta Klienta i usuni─Öciem danych oraz tre┼Ťci umieszczonych na jego Koncie. Us┼éugodawca zastrzega sobie jednak mo┼╝liwo┼Ť─ç zatrzymania tych danych, je┼Ťli jest to niezb─Ödne do wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku prawnego wymagaj─ůcego przetwarzania na mocy obowi─ůzuj─ůcych przepisów, w tym tak┼╝e do rozliczenia Umowy sprzeda┼╝y (do czasu jej rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä oraz niezb─Ödnych do wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci niedozwolonego korzystania z Us┼éugi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 U┼ÜDE, a tak┼╝e tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowi─ůzuj─ůce przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.

 10. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö chroni─ç dane osobowe Klienta, stosuj─ůc odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůcych ochron─Ö danych osobowych, w szczególno┼Ťci przez ich zabezpieczenie przed udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym oraz dok┼éada wszelkich stara┼ä w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost─Öpem lub wykorzystaniem.

 11. Us┼éugodawca, za zgod─ů Klienta, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod k─ůtem ich zachowa┼ä i preferencji (tzw. profilowanie), z przeznaczeniem wyników tych bada┼ä wy┼é─ůcznie na potrzeby polepszenia jako┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych w Sklepie lub za jego po┼Ťrednictwem, a tak┼╝e w celach statystycznych. Profilowanie odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem plików cookies.

 12.  Zapisywanie oraz przechowywanie plików cookies na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta nast─Öpuje za jego zgod─ů.

 13. Us┼éugodawca, korzystaj─ůc z mechanizmu plików cookies, mo┼╝e dodatkowo zapisywa─ç informacje o parametrach po┼é─ůczenia (oznaczenie czasu, adresu IP) Klienta.

 14. W przypadku, kiedy Klient nie wyra┼╝a zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies, mo┼╝e w ka┼╝dym momencie zmieni─ç preferencje przegl─ůdarki webowej, obs┼éuguj─ůcej na urz─ůdzeniu ko┼äcowym, Sklep. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki webowej). Poni┼╝ej znajduj─ů si─Ö przyk┼éady dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci zmiany omawianych preferencji w popularnych przegl─ůdarkach:
  • Mozilla Firefox: (www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka);

    

  • Microsoft Edge (https://privacy.microsoft.com/pl-
   pl/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule);

    

  • Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl);

  • Safari: (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac);

  • Opera: (https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/).

 15. Us┼éugodawca informuje, ┼╝e wy┼é─ůczenie obs┼éugi plików cookies (niezb─Ödnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze┼ästwa oraz utrzymania preferencji Klienta) mo┼╝e utrudni─ç, a w skrajnych przypadkach uniemo┼╝liwi─ç poprawne korzystanie ze Sklepu.
 16. Podane przez Klienta, w procesie rejestracji, dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane dla celów okre┼Ťlonych w Regulaminie jedynie przez Us┼éugodawc─Ö lub przez podmioty upowa┼╝nione do tego, na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepisów, niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatno┼Ťci.
 17. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te s─ů szczególnie chronione i zabezpieczone przed dost─Öpem osób nieupowa┼╝nionych.
 18.  Us┼éugodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie u┼╝ycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba ┼╝e dzieje si─Ö to za zgod─ů lub na ┼╝yczenie Klienta, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub te┼╝ na wniosek w┼éa┼Ťciwych i uprawnionych organów pa┼ästwowych.
 19.  Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania wspó┼épracuj─ůcym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawie┼ä statystycznych dotycz─ůcych zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawieraj─ů danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje b─Öd─ů wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystaj─ůcym ze Sklepu lepszej obs┼éugi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i
  trendów, administrowania stron─ů i jej doskonalenia.
 20.  Dost─Öp do danych osobowych Klienta posiadaj─ů Us┼éugodawca, jego pracownicy lub osoby ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi na jego rzecz zwi─ůzane ze Sklepem i jego obs┼éug─ů (w szczególno┼Ťci informatycy, administratorzy bezpiecze┼ästwa, podmiot administruj─ůcy i konserwuj─ůcy system), przy czym w zakresie okre┼Ťlonym przez Us┼éugodawc─Ö, s─ů oni obj─Öci ewidencj─ů osób upowa┼╝nionych do przetwarzania danych osobowych. Wybrane dane osobowe Klientów b─Öd─ů przekazywane poza obszar

Ochrona praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej

 1. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e w zwi─ůzku ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi udost─Öpnia Us┼éugobiorcy tre┼Ťci chronione prawem w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w szczególno┼Ťci utwory chronione prawem autorskim i materia┼éy opatrzone znakami towarowymi.

 2.  Klient korzystaj─ůcy ze Sklepu zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania autorskich praw maj─ůtkowych oraz osobistych, a tak┼╝e praw wynikaj─ůcych z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u┼╝ytkowych i przemys┼éowych umieszczonych w Sklepie nale┼╝─ůcych do Us┼éugodawcy lub innych podmiotów.

 3.  Klient nie mo┼╝e kopiowa─ç, modyfikowa─ç ani rozpowszechnia─ç tre┼Ťci, zdj─Ö─ç, logotypów, utworów umieszczonych w Sklepie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 4.  Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wy┼é─ůcznie na w┼éasny u┼╝ytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta dzia┼éalno┼Ťci takiej, która narusza┼éaby interes Us┼éugodawcy.

 5.  Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, i┼╝ publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z zagro┼╝eniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosowa─ç w┼éa┼Ťciwe ┼Ťrodki techniczne, które zminimalizuj─ů wskazane wy┼╝ej zagro┼╝enia. W szczególno┼Ťci winni stosowa─ç programy antywirusowe i chroni─ůce to┼╝samo┼Ť─ç korzystaj─ůcych z sieci Internet. Us┼éugodawca nigdy nie zwraca si─Ö i nie b─Ödzie si─Ö zwraca─ç do Klienta z pro┼Ťb─ů o udost─Öpnienie mu w jakiejkolwiek formie Has┼éa. Informacje o szczególnych zagro┼╝eniach zwi─ůzanych z korzystaniem z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů zawiera Regulamin.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowi─ůzuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu i zast─Öpuje poprzednio obowi─ůzuj─ůcy Regulamin.
 2.  Regulamin oraz akty zawarte w ,,Polityce Prywatno┼Ťci (RODO)” mog─ů ulec zmianie. O tre┼Ťci zmian ww. aktów ka┼╝dy Klient zostanie poinformowany przez Us┼éugodawc─Ö poprzez przes┼éanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym, informacji zawieraj─ůcej zestawienie zmian lub tre┼Ťci zmienionych aktów.
 3. Poinformowanie o zmianie aktów, okre┼Ťlonych w pkt 2, w sposób okre┼Ťlony powy┼╝ej, nast─ůpi nie pó┼║niej ni┼╝ na 14 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionych aktów. W razie, gdy Klient posiadaj─ůcy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tre┼Ťci aktów, obowi─ůzany jest zawiadomi─ç o tym fakcie Us┼éugodawc─Ö w ci─ůgu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie aktu, przy czym brak informacji ze strony Klienta traktowany jest jako udzielenie tzw. milcz─ůcej zgody. Brak akceptacji
  zmian ze strony Klienta skutkuje likwidacj─ů Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Wszystkie przyj─Öte przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éugi do realizacji przed dniem zmiany aktów s─ů realizowane na podstawie dotychczasowej wersji tych aktów.
 5. Je┼╝eli jakakolwiek cz─Ö┼Ť─ç zmienionego aktu oka┼╝e si─Ö niewa┼╝na lub nieskuteczna w ┼Ťwietle przepisów obowi─ůzuj─ůcego prawa nale┼╝y t─Ö cz─Ö┼Ť─ç interpretowa─ç w taki sposób by by┼éa ona zgodna z prawem w┼éa┼Ťciwym i odzwierciedla┼éa najbli┼╝ej jak to mo┼╝liwe intencje danego zapisu. Pozosta┼ée cz─Ö┼Ťci zmienionego aktu pozostaj─ů w pe┼énej mocy i s─ů w pe┼éni skuteczne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony b─Öd─ů d─ů┼╝y┼éy do rozwi─ůzania sprawy polubownie. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powsta┼éych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduj─ů przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy RODO. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozstrzygania sporów jest w┼éa┼Ťciwy rzeczowo S─ůd w Szczecinie.